צוות


ישראל שטינמץ

חבר ועד מנהל

עו"ד אלעזר יפה

יו"ר העמותה, חבר ועד מנהל

אורית ברנט

ועדת ביקורת

משה רונן

ועדת ביקורת

נועה רייכטר

רכזת הדרכה

אודליה כהן

מדריכה בתי ספר

נוי הדר

מדריכה בגנים

שחר כהן

מנכ"ל

בוגר מנהל עסקים במרכז האקדמי לב,

עדי טוויטו

מדריך בכיר