תוכנית שנתית בבתי הספר


מרחביה מציעה לבתי הספר שיעור קבועה במערכת לכל השנה בליווי פעילויות חווייתיות וערכיות סביב מעגל השנה, 

הפעילויות כולן מועברות ע"י מדריכים מנוסים ונעשות בתיאום עם צוות בית הספר.

מצ"ב פלייר אודות מרכיבי הפעילות:


תוכנית שנתית תשע''ט בית ספר.pdf